CONSULTANȚĂ & TRAINING

Pentru unitățile de învățământ. Autorizare / Acreditare / Evaluare periodică

Mă numesc Christian Comșa. De zece ani sprijin unități de învățământ preuniversitar în procesul de autorizare / acreditare. Am lucrat până în prezent cu peste 50 de unități școlare nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Ce ofer:

–          Consultață în vederea obținerii autorizației de funcționare sau a acreditării.

–          Asistență pentru întocmirea documentației specifice.

–          Implementarea unui sistem de management al calității pe baza standardelor ARACIP.

–          Consultanță pentru dezvoltarea instituțională: curriculum, comunicare, marketing, bază materială și resurse umane.

–          Training pentru personalul de conducere și pentru cadrele didactice.

 

Legislație:

–          Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii

–          H.G. nr. 21/10.01.2007 Standardele de autorizare / acreditare a unităților de învățământ preuniversitar

–          H.G. nr. 22/10.01.2007 Metodologia de evaluare externă

Pentru părinți

Alegerea grădiniței / școlii este o provocare. Din experiență peste 25% dintre părinți fac o primă alegere nepotrivită.

Ce ofer:

–          Prezentarea serviciilor educaționale oferite de o unitate de învățământ:

  1. Baza materială
  2. Igienă
  3. Servicii medicale
  4. Alimentație
  5. Cadre didactice
  6. Ofertă curriculară și extracurriculară

–          Analiza online a grădinițelor / școlilor pe baza nevoilor stabilite împreună cu dumneavoastră.

–          Vizitarea posibilelor variante

–          Alegerea celei mai bune grădinițe/școli pentru copilul dumneavoastră.